האם יש צורך להגיש השגה כל שנה מחדש גם כאשר הדיון בהשגה של שנה קודמת טרם הסתיים?

By : | Category : אבי קיסוס, אילת ודרום הנגב, ארנונה, ירושלים והסביבה, מקרקעין | סגור לתגובות על האם יש צורך להגיש השגה כל שנה מחדש גם כאשר הדיון בהשגה של שנה קודמת טרם הסתיים?

25th נוב 2015

האם יש צורך להגיש השגה כל שנת מס מחדש? האם גם כאשר ההשגה לשנה קודמת טרם נדונה יש חובה להגיש השגה חדשה? האם ההשגות יידונו במאוחד?

האם צו הארנונה יכול להשתנות כל שנה מחדש?

By : | Category : אבי קיסוס, אילת ודרום הנגב, ארנונה, ירושלים והסביבה, מקרקעין | סגור לתגובות על האם צו הארנונה יכול להשתנות כל שנה מחדש?

11th נוב 2015

האם ניתן לשנות את צו הארנונה מידי שנה? האם הרשות המקומית יכולה לשלוח חיוב ארנונה שונה מידי שנה? האם יש הגדלה של מחיר הארנונה משנה לשנה?

האם נכס אחד יכול לקבל כמה סיווגי ארנונה?

By : | Category : אבי קיסוס, אילת ודרום הנגב, ארנונה, ירושלים והסביבה, מקרקעין | סגור לתגובות על האם נכס אחד יכול לקבל כמה סיווגי ארנונה?

3rd נוב 2015

האם רשות מקומית יכולה לפצל נכס לסיווגים שונים בארנונה? האם היא מחוייבת לעשות זאת? מה קורה כאשר הנכס מפוצל לחללים קטנים?

האם יש חיובי מינימום ומקסימום בחיובי ארנונה?

By : | Category : אבי קיסוס, אילת ודרום הנגב, ארנונה, ירושלים והסביבה, מסחרי, מקרקעין | סגור לתגובות על האם יש חיובי מינימום ומקסימום בחיובי ארנונה?

1st נוב 2015

האם רשות מקומית יכולה לשנות את מחירי הארנונה איך שהיא רוצה? האם יש מחירי מינימום ומקסימום לארנונה?

האם ניתן לקבל פטור מארנונה לעסק כאשר ניתן פטור מארנונה לבית המגורים

By : | Category : אבי קיסוס, אילת ודרום הנגב, ארנונה, חברות, ירושלים והסביבה, מסחרי, מקרקעין | סגור לתגובות על האם ניתן לקבל פטור מארנונה לעסק כאשר ניתן פטור מארנונה לבית המגורים

25th אוק 2015

האם בעל עסק, שהוא נכה, רשאי לקבל הנחה בארנונה על העסק שלו כשם שהוא מקבל הנחה בארנונה על הבית או לא?

איזה סוגי אישורים הרשויות יכולים לקבל בעניין שינוי צו הארנונה

By : | Category : אבי קיסוס, אילת ודרום הנגב, ארנונה, ירושלים והסביבה, מסחרי, מקרקעין | סגור לתגובות על איזה סוגי אישורים הרשויות יכולים לקבל בעניין שינוי צו הארנונה

19th אוק 2015

האם יכול להיות שינוי של צו הארנונה משנה לשנה? ככל שכן עד כמה?